Tags voor deze pagina:
Informatie

Imponeergedrag-Tips voor gemeenten

Overlast door verkeersasociaal imponeergedrag van autogebruikers kent vele vormen en is in veel gemeenten een bekend probleem.

Onder verkeersasociaal imponeergedrag verstaan we ongewenste gedragingen die bewust worden vertoond met als doel te imponeren. Denk aan: (te) hard rijden en optrekken, geluidsoverlast veroorzaken door een ronkende uitlaat of harde muziek en ‘showen’ op hotspots. Uit onderzoek weten we dat met name jonge, mannelijke automobilisten (<30 jaar) zich verkeersasociaal gedragen. Dit doen ze, vaak samen met vrienden, in zowel eigen auto’s als gehuurde auto’s. Verkeerasociaal gedrag kent meestal een piek in de zomermaanden.

Herken je de problematiek in jouw gemeente en wil jij aan de slag met het positief beïnvloeden ervan? Onderstaande tips helpen je op weg.

Je kunt hier een document downloaden met alle tips.

Wil je meer informatie of advies over omgaan met verkeerasociaal imponeergedrag in jouw gemeente? Neem vrijblijvend contact met ons op via informatie@rovzh.nl. Het ROV Zuid-Holland helpt je graag verder. 

Aanpak imponeergedrag

Tips