Tip 5. Richt de (verkeers)omgeving optimaal in voor het gewenste gedrag. - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Tip 5. Richt de (verkeers)omgeving optimaal in voor het gewenste gedrag.

De omgeving waarin gedrag plaatsvindt, is namelijk van grote invloed op ons doen en laten. Met omgevingsaanpassingen kun je gedrag sturen. Denk aan het simpelweg moeilijk of zelfs onmogelijk maken van imponeergedrag op bepaalde hotspots, bijvoorbeeld met drempels, ribbelstroken of (tijdelijke) afzettingen. Maar ook aan het bemoeilijken van het huren van (luxe) auto’s. Dit kan door de laagdrempeligheid van het verhuurproces weg te nemen of juist de herkenbaarheid van gehuurde auto’s te vergroten, bijvoorbeeld met een speciale sticker of een afwijkende kentekenplaat. Dit verkleint de beloning voor de doelgroep. Het is dan ook raadzaam de mogelijkheden voor lokaal beleid omtrent verhuurbedrijven te inventariseren.

Download hier alle tips voor gemeenten.