Hoeksche Waard - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Hoeksche Waard

Modder op de weg

In regio Hoeksche Waard is de campagne ‘Modder op de Weg’ gestart. Het (natte) weer en de oogsttijd kunnen gladde wegen opleveren. Soms kan er door modder op de weg een verkeersonveilige situaties ontstaan. Alle reden om voorzichtig te zijn. In de campagne roepen we het landbouwverkeer en andere weggebruikers op om de komende tijd rekening met elkaar te houden. 

Ook meedoen? Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Modder op de weg‘.

Themaweek ‘Maak een punt van nul’

In Heinenoord en Puttershoek zijn verkeersheldenacties georganiseerd, waarbij foto’s gemaakt zijn. De portretfoto’s die in Heinenoord gemaakt zijn, zijn te bekijken via deze link. De foto’s van Puttershoek zijn hier te vinden.

Speerpunten

Om een punt te maken van nul richt de regio zich op de volgende speerpunten:

 • Uiting geven aan de diverse landelijke verkeerscampagnes (o.a. BOB, MONO, snelheid en zichtbaarheid) via campagneborden, posterhouders, social media en acties in de openbare ruimte richting de reguliere weggebruikers en organisaties in de regio;
 • Het uitvoeren van specifieke regionale campagnes gericht op kwetsbaarheid van verkeersdeelnemers in het verkeer;
 • Het stimuleren van SCHOOL op SEEF en haar activiteiten op basisscholen in de regio;
 • Het stimuleren van TotallyTrafficen haar activiteiten op VO-scholen in de regio;
 • De organisatie in samenwerking met verkeersorganisaties trainingen voor 60+ ers  voor gebruik van fiets/e-bike, auto en scootmobiel, gericht op vaardigheid en kennis;
 • Het stimuleren van aandacht voor landbouwverkeer en de interactie met andere weggebruikers.
 • Educatie en training voor 0 tot 4 jarigen. In deze doelgroep worden met name de “nieuwe” ouders bewust gemaakt van hun bijdrage aan de verkeersopvoeding van hun kind.
 • Educatie en training voor 4 tot 12 jarigen. Het houden van een praktisch verkeersexamen en het aanbieden van het programma School op SEEF.
 • Educatie en training voor 12 tot 25 jarigen. Denk hierbij aan Totally Traffic op het voortgezet onderwijs, praktijkdag voor jonge automobilisten, bromfietscursussen en voorlichting tijdens evenementen.
 • Educatie en training voor 25 tot 65 jarigen. Voor deze leeftijdsgroep wordt voorlichting in elektrische fietsen en smartphonegebruik verzorgt.
 • Educatie en training voor 65-plussers. Om de mobiliteit van ouderen te continueren worden diverse trainingen georganiseerd, zoals een opfriscursus rijvaardigheid, de SCOOT-infodag en fiets- en e-biketraining.
 • Handhaving: de politie volgt de landelijke kalender voor verkeersveiligheidsacties en voert controles uit.