Drechtsteden - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Drechtsteden

Drechtsteden is een regio van 7 gemeenten, met ruim 289.000 inwoners.
Het gaat om de plaatsen Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

portefeuillehouders verkeer Drechtsteden en Alblasserwaard

In de regio vinden diverse verkeersveiligheidsacties plaats gericht op veiliger verkeersgedrag. Kijk op de agenda voor aankomende activiteiten.

Om een punt te maken van nul werkt Drechtsteden aan de volgende speerpunten:

  • Deelname aan de diverse landelijke verkeerscampagnes (o.a. BOB, MONO, snelheid en fietsverlichting) via social media en acties in de openbare ruimte richting de reguliere weggebruikers en organisaties in de regio;
  • Aanvullend op de landelijke campagnes ook specifieke regionale campagnes organiseren gericht op kwetsbaarheid van verkeersdeelnemers in het verkeer;
  • Weggebruikers in de regio bewust maken van snelheidsbeperkingen door inzet snelheidsdisplays;
  • Stimulering van SCHOOL op SEEF en haar activiteiten op basisscholen in de regio;
  • Stimulering van TotallyTraffic en haar activiteiten op VO en MBO scholen in de regio;
  • In samenwerking met welzijn-, sport- en verkeersorganisaties organiseren van trainingen voor senioren gericht op fiets (Doortrappen), auto en scoot vaardigheid;
  • De verkeersveiligheid in de openbare ruimtes optimaliseren op basis van meer risico gestuurd werken en de verkeersveiligheid goed monitoren;
  • Organisatie van jongerendagen op gemeentewerven voor jonge automobilisten en bromfietsers tussen de 17 en 24 jaar in de regio;
  • Actief ambtelijke en bestuurlijke inzet op het werven van Maak een punt van nul ambassadeurs in de regio;
  • Stimuleren van wegbeheerders tot het treffen van kleine verkeersmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op locaties.

Op 15 september 2022 waren de bestuurders van de regio Drechtsteden en Alblasserwaard bijeen. Bij de gelegenheid hebben zij een Manifest Verkeersveiligheid vastgesteld.