Tags voor deze pagina:
Doe mee Informatie

Manifest Verkeersveiligheid RPV’s Alblasserwaard en Drechtsteden

De wethouders Alblasserwaard en Drechtsteden spreken zich gezamenlijk uit voor de inzet op verkeersveiligheid. De inzet is verwoord in een manifest dat door de bestuurders is ondertekend.

Wij, de portefeuillehouders verkeersveiligheid

 • vinden, dat ieder verkeersslachtoffer er één teveel is en dat de zorg en verantwoordelijkheid voor een verkeersveilige regio niet exclusief bij de overheden thuis hoort, maar gedeeld moet worden met een ieder, die hier binnen de eigen context een bijdrage aan kan leveren.
 • accepteren het feit dat verkeersdeelname gepaard gaat met ernstige ongevallen en slachtoffers daarom niet als een vaststaand gegeven en roepen anderen op dit ook niet te doen.
 • zetten ons er bij ons optreden als portefeuillehouders verkeersveiligheid derhalve persoonlijk en als regio collectief sterk voor in:
  • uit te dragen, dat wij www.maakeenpuntvannul.nl ondersteunen als bijdrage aan een veilige mobiliteit en dit ook in ons eigen gedrag te laten zien.
  • overheidsinstanties, publieke en maatschappelijke organisaties, bedrijven en hun bestuurders en medewerkers, bewoners in de wijken, leerlingen, ouders en medeweggebruikers op te roepen om binnen hun mogelijkheden bij te dragen aan het op termijn realiseren van een regio zonder ernstige verkeersslachtoffers en hen te stimuleren en de ruimte te bieden kansrijke initiatieven op dit vlak te ontplooien en te delen.
  • om zo in de regio een beweging en cultuuromslag in gang te zetten waarbij letselongevallen in het verkeer niet worden geaccepteerd.
  • gevestigde programma’s als SCHOOL op SEEF, TotallyTraffic, Doortrappen en verkeerscampagnes structureel te blijven uitvoeren en deze te voeden vanuit de missie: maak een punt van nul verkeersslachtoffers.
  • de integrale samenwerking aan programma’s en activiteiten gericht op verkeersveilig gedrag binnen wijken, gemeenten en regio te blijven stimuleren.

  en

  • Roepen partijen in de regio op om hieraan ook een bijdrage te leveren. Dordrecht, 15 september 2022