Tags voor deze pagina:
Informatie

Over ons

‘Maak een punt van nul’ is een aanpak met één ultiem doel: nul vermijdbare verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland.

Hoe draag jij bij aan veilig verkeer?

Jaarlijks vallen er meer dan 5.800 ernstige verkeersslachtoffers in Zuid-Holland. Dat zijn 16 mensen per dag die niet veilig op hun bestemming komen. Veel ongelukken komen door menselijk gedrag. Bijvoorbeeld omdat we te hard rijden, afgeleid zijn, op onze smartphone kijken of het licht op onze fiets niet aan hebben. Samen kunnen we dit onveilige gedrag veranderen.

‘Maak een punt van nul’ is een initiatief van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Zuid-Holland). Zij zet communicatie en educatie in om te laten zien dat we veiliger onderweg kunnen zijn. Streven is dat verkeersveilig gedrag de norm wordt. Maar dat lukt alleen samen met alle inwoners van Zuid-Holland. Samen maken we een punt van nul: elk verkeersslachtoffer is er één teveel.

Organiseer jij activiteiten ter bevordering van de verkeersveiligheid? Laat het ons weten door een mail te sturen naar meedoen@maakeenpuntvannul.nl.

ROV Zuid-Holland

Het ROV Zuid-Holland is een uitvoeringsorganisatie van de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het belangrijkste doel is om verkeersveilig gedrag binnen de provincie Zuid-Holland de norm te maken om zo het aantal verkeerslachtoffers te laten dalen. Dit doet het ROV langs diverse sporen en onder meer door het aanbieden van educatieve programma’s en het uitrollen van verkeersveiligheidscampagnes. Daarnaast adviseert zij overheden en organisaties in de provincie gevraagd en ongevraagd over verkeersveiligheid in relatie tot verkeersgedrag. En zet ze het onderwerp waar nodig op de (bestuurlijke) agenda. Lees verder op: www.rovzh.nl

Deel dit bericht via: