Tags voor deze pagina:
Informatie

Goeree-Overflakkee

Modder op de weg

In regio Goeree-Overflakkee is de campagne ‘Modder op de Weg’ gestart. Het (natte) weer en de oogsttijd kunnen gladde wegen opleveren. Soms kan er door modder op de weg een verkeersonveilige situaties ontstaan. Alle reden om voorzichtig te zijn. In de campagne roepen we het landbouwverkeer en andere weggebruikers op om de komende tijd rekening met elkaar te houden. 

Ook meedoen? Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Modder op de weg‘.

Speerpunten

Om een punt te maken van nul richt de regio zich op de volgende speerpunten:

  • uiting geven aan de diverse landelijke verkeerscampagnes (o.a. BOB, MONO, snelheid en zichtbaarheid) via campagneborden, posterhouders, social media en acties in de openbare ruimte richting de reguliere weggebruikers en organisaties in de regio;
  • het uitvoeren van specifieke regionale campagnes gericht op kwetsbaarheid van verkeersdeelnemers in het verkeer;
  • het stimuleren van SCHOOL op SEEF en haar activiteiten op basisscholen in de regio;
  • het stimuleren van TotallyTraffic en haar activiteiten op VO-scholen in de regio;
  • de organisatie van praktijkdagen voor jonge automobilisten tussen de 17 en 24 jaar in de regio;
  • de organisatie in samenwerking met verkeersorganisaties trainingen voor 60+ ers  voor gebruik van fiets/e-bike, auto en scootmobiel, gericht op vaardigheid en kennis
  • inzet om de verkeersveiligheid in de openbare ruimtes te optimaliseren door meer risico gestuurd te werken;
  • het stimuleren van wegbeheerders tot het treffen van kleine verkeersmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid.