Tags voor deze pagina:
Informatie

MRDH

Themaweek ‘Maak een punt van nul’

In Nieuwerkerk aan den IJssel is een verkeersheldenactie georganiseerd. De portretfoto’s zijn te bekijken via deze link.

Speerpunten

Om een punt te maken van nul heeft de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) de volgende speerpunten:

  • Deelname van scholen aan de Schoolbrengweek en campagne “De scholen zijn weer begonnen”.
  • Aandacht vragen en wegzetten van het programma’s SCHOOL op SEEF, door de inzet van verkeersleerkrachten, op basisscholen in de regio.
  • Aandacht vragen en wegzetten van het programma TotallyTraffic op het voortgezet onderwijs in de regio.
  • Gemeente stimuleren om deel te nemen aan landelijke verkeerscampagnes (zoals  BOB, MONO, snelheid en zichtbaarheid). Inzet naar de weggebruikers via social media en uitingen in de openbare ruimte.
  • Deelname aan de BoB-sport campagne in (zuidelijke) deel van de regio, als vertaling van een landelijke campagne naar een regionale campagne.
  • Stimulering van verkeerseducatieprojecten, welk aansluiten bij SCHOOL op SEEF en ook de kwetsbare verkeersdeelnemers, zijnde kinderen, jongeren, fietsers en ouderen. Voorbeelden van verkeerseducatieprojecten: Dode Hoek-lessen, Opfriscursus Senioren, Doortrappen, fietsvaardigheidstrainingen.
  • Gemeenten (wegbeheerders) stimuleren verkeersmaatregelen te nemen om de verkeersveiligheid van locaties te verbeteren, zoals inrichten schoolzones, verbeteren fietsinfrastructuur. Het uitgangspunt verschuift daarbij steeds meer naar werken vanuit preventie, ofwel risico-gestuurde aanpak.