Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De 23 gemeenten in de metropoolregio werken samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Op basis van de risicoanalyse die is gemaakt voor alle gemeenten is in juli 2020 de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025 gemaakt. Hierin zijn maatregelen uitgewerkt die gemeenten kunnen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De maatregelen richten zich op infrastructuur, gedrag in het verkeer en geeft handvaten voor het verbeteren van de handhaving.

Speerpunten

Om een punt te maken van nul heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de volgende speerpunten:

  • Gemeentes stimuleren om deel te nemen aan landelijke verkeerscampagnes (zoals  BOB, MONO, snelheid en zichtbaarheid). Inzet naar de weggebruikers via social media en uitingen in de openbare ruimte.
  • Stimulering van verkeerseducatieprojecten, die aansluiten bij SCHOOL op SEEF en ook de kwetsbare verkeersdeelnemers, zijnde kinderen, jongeren, fietsers en ouderen. Voorbeelden van verkeerseducatieprojecten: Dode Hoek-lessen, Opfriscursus Senioren, Doortrappen, fietsvaardigheidstrainingen.
  • Aandacht vragen en wegzetten van het programma’s SCHOOL op SEEF, door de inzet van verkeersleerkrachten, op basisscholen in de regio.
  • Aandacht vragen en wegzetten van het programma TotallyTraffic op het voortgezet onderwijs in de regio.
  • Gemeenten (wegbeheerders) stimuleren verkeersmaatregelen te nemen om de verkeersveiligheid van locaties te verbeteren, zoals inrichten schoolzones, verbeteren fietsinfrastructuur. Het uitgangspunt verschuift daarbij steeds meer naar werken vanuit preventie, ofwel risico-gestuurde aanpak.