Tip 8. Reflecteer en evalueer. - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Tip 8. Reflecteer en evalueer.

Onderzoek tot slot de effectiviteit van de ingezette interventies. Heeft jouw aanpak geleid tot gedragsverandering bij de doelgroep en zo ja, in welke mate? Ook het uitblijven van bepaalde effecten geeft goede inzichten. Dit opent namelijk deuren voor andere invalshoeken.

Download hier alle tips voor gemeenten.