Tags voor deze pagina:
Informatie

Tip 7. Kies een mix aan interventies om het gedrag te beïnvloeden.

Verkeersasociaal imponeergedrag is een complex en hardnekkig probleem. Alleen een poster of tijdelijke omgevingsaanpassing biedt vaak geen langdurige oplossing. Kies daarom voor een mix aan interventies om het gedrag te beïnvloeden. Focus je hierbij het liefst op maatregelen voor zowel de korte termijn (bijvoorbeeld een communicatiecampagne) als de lange termijn (bijvoorbeeld effectieve sancties en het structureel bemoeilijken van het probleemgedrag). Streef bovendien naar een interdisciplinaire aanpak waarbij je belangrijke stakeholders betrekt. Denk aan communicatiespecialisten, jongerenwerkers, beleidsmedewerkers openbare ruimte/verkeersveiligheid, politie, lokale ondernemersverenigingen en wijkraden.

Download hier alle tips voor gemeenten.