Tip 2. Leer de doelgroep kennen. - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Tip 2. Leer de doelgroep kennen.

Dat kan bijvoorbeeld met interviews, focusgroepen en/of observaties. Door met je doelgroep in contact te treden, kom je er niet alleen achter op welke manier het ongewenste gedrag zich manifesteert, maar ook wat redenen zijn voor de doelgroep om het gedrag (niet) te vertonen. Dit zijn ‘haakjes’ waar je in jouw aanpak op kunt inspelen. Bovendien is het zinvol om andere stakeholders te spreken, zoals wijkagenten, jongerenwerkers of omwonenden. Zij kunnen vaak meer vertellen over de factoren die een rol spelen bij het (on)gewenste gedrag.

Download hier alle tips voor gemeenten.