Imponeergedrag - Tips voor handhaving - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Imponeergedrag – Tips voor handhaving

Overlast veroorzaakt door verkeersasociaal imponeergedrag van autogebruikers is bij handhavers een bekend probleem.

Onder verkeersasociaal imponeergedrag verstaan we ongewenste gedragingen die bewust worden vertoond met als doel te imponeren. Denk aan: (te) hard rijden en optrekken, geluidsoverlast veroorzaken door een ronkende uitlaat of harde muziek en ‘showen’ op hotspots. Uit onderzoek weten we dat met name jonge, mannelijke automobilisten (<30 jaar) zich verkeersasociaal gedragen.

Verkeerasociaal imponeergedrag kent meestal een piek in de zomermaanden. Het effectief aanpakken ervan blijkt lastig. Zo is de handhavingscapaciteit vaak laag, zijn niet alle vormen van imponeergedrag daadwerkelijk strafbaar en veroorzaakt het gedrag vaak vooral een subjectief gevoel (en geen objectieve vaststelling) van onveiligheid voor de omgeving.

We geven hieronder 7 tips voor handhaving met meer impact. Deze zijn ook hier te downloaden.

Handhaving met meer impact

Tips

2. Creëer bewustzijn binnen het handhavingsteam

lees meer

3. Verhoog de ervaren pakkans én de gevolgen van de asociale rijstijl

lees meer

4. Zet sterker in op effectieve maatregelen

lees meer

5. Gebruik gespreks- en beïnvloedingstechnieken specifiek

lees meer

7. Pak het probleemgedrag aan in samenwerking met andere eenheden

lees meer