Tip 6 Handhaving: Faciliteer de omgeving - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Tip 6 Handhaving: Faciliteer de omgeving

Dit kan door geregeld met melders en andere stakeholders in gesprek te gaan. Zorg hierbij voor tweerichtingsverkeer. Luister niet alleen, maar geef ook actieve terugkoppeling over welke acties men zélf kan ondernemen. Een wijkagent kan bijvoorbeeld goed contact onderhouden en samenwerken met een bewonersorganisatie. Maak bovendien inzichtelijk welke acties handhaving onderneemt en wat deze opleveren. Dit verhoogt wederzijds begrip. De omgeving betrekken bij de verkeersveiligheidsaanpak heeft bovendien als voordeel dat er meer context rond de probleemgedragingen ontstaat. Het is immers de omgeving die er met de neus bovenop zit: voor handhaving is dit simpelweg niet mogelijk. Een win-win situatie.

Download hier alle tips voor handhaving.