Tags voor deze pagina:
Informatie

Tip 1 Handhaving: Verken het probleemgedrag

Ga na welke gedraging(en) binnen jouw gemeente het meest problematisch is/zijn. Is dit bijvoorbeeld te hard rijden? Geluidsoverlast door het afspelen van harde muziek? Of rijden onder invloed van lachgas? Formuleer vervolgens zo concreet mogelijk het gedrag dat je wél wil zien. Bedenk ook wie de doelgroep is, of er belangrijke subgroepen te onderscheiden zijn en welke waarden en normen zij belangrijk vinden (respect tonen, bij de groep horen, autoriteit uitstralen etc.). Zoek hierbij het liefst de samenwerking op met partijen die ook in nauw contact staan met de doelgroep, zoals jongerenwerkers.  Deze basis zorgt ervoor dat je in jouw aanpak niet met hagel schiet, maar het probleem bij de kern aanpakt.

Download hier alle tips voor handhaving.