Tip 3 Handhaving: Verhoog de ervaren pakkans én de gevolgen van de asociale rijstijl - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Tip 3 Handhaving: Verhoog de ervaren pakkans én de gevolgen van de asociale rijstijl

Hiermee maak je indruk op de doelgroep. Dat de ervaren pakkans als laag wordt ervaren, komt enerzijds doordat verkeersovertreders in de regel weinig handhaving op straat zien. Anderzijds weten ze dat hun gedrag niet altijd strafbaar is. Denk aan showgedrag op hotspots. Een lage pakkans en een lage risicoperceptie houden het probleemgedrag in stand. Zorg dus voor meer zichtbare handhaving en maak bekend bij de doelgroep – bijvoorbeeld door middel van grootschalige acties en communicatie – dat er meer gehandhaafd zal worden. Dit verhoogt de ervaren pakkans, wat weer een positieve werking heeft op het gewenste gedrag. Het is kansrijk om in te zetten op meer (zichtbare) handhaving en dit te combineren met sancties die indruk maken op de doelgroep (tip 4) en goede beïnvloedingstechnieken (tip 5). Verkeersovertreders delen dergelijke informatie doorgaans onderling, wat een versterkend effect heeft op het gewenste gedrag.

Download hier alle tips voor veilig verkeersgedrag.