Tags voor deze pagina:
Informatie

Snelheid

Rij jij wel eens te hard? Je drukt net even te hard het gaspedaal in, je hebt haast en let net even minder op je snelheid. Te hard rijden is een overtreding en is gevaarlijk. Ongeveer 1 op 3 dodelijke verkeersongevallen komen door te hoge snelheid.

Hoe harder je rijdt, hoe meer kans op (ernstig) letsel. Als je er over nadenkt is dat logisch. Als je harder rijdt, duurt het langer voordat je stil staat. En als je harder rijdt en je rijdt ergens tegen op, dan is ook de klap veel harder. Een botsing met 50km per uur staat gelijk aan een val vanaf 10 meter hoogte. Dat is ongeveer alsof je vanaf de derde verdieping van een gebouw valt.
Als iedereen zich aan de maximum snelheid zou houden, dan zouden er 25 tot 30% minder gewonden zijn in het Nederlandse verkeer.

Reactietijd: eerst schrikken dan remmen

Al een keertje een noodstop moeten maken? Dan weet je hoelang het duurt voordat je auto tot stilstand komt. Een noodstop duurt langer dan je denkt. Dat komt door je reactietijd. Daardoor duurt het even voordat je op de rem trapt en rijd je dus nog meters door op volle snelheid. En daarna volgt nog de afstand die je nodig hebt om de auto tot stilstand te brengen.  


Mensen hebben soms de neiging om ander gedrag te vertonen dan je verwacht. Als je ineens een obstakel voor je auto ziet, trap je hard op de rem… toch? Nou, vaak is je eerste reactie niet om te remmen, maar om te schrikken. Terwijl je schrikt, bedenk je wat je gaat doen. En dan pas ga je remmen. Dat heet reactietijd. Tijdens deze schrik- en bedenktijd rijd je door met jouw beginsnelheid.

Nadat je op de rem trapt, staat je voertuig niet direct stil. De afstand die je nodig hebt om tot stilstand te komen vanaf het eerste moment dat je begint te remmen, heet de remweg. Hierbij spelen jouw snelheid en de gemiddelde remvertraging een rol. Remvertraging is het aantal kilometer per uur waarmee je snelheid elke seconde minder wordt.

Je remweg neemt toe met het kwadraat van je snelheid. Voorstel: Als je twee keer zo hard rijdt als mag, is je remweg (2 x 2) 4 keer zo lang. Rijd je 90 km/u in plaats van 30 km/u, dan is je remweg (3 x 3) 9 keer zo lang. De snelheid waarmee je rijdt, heeft dus veel invloed op de lengte van je remweg. Hoe harder je rijdt, hoe langer je remweg. Daarnaast is de kans op schade veel groter naarmate je harder rijdt.

Hadden we al gezegd dat het belangrijk is je aan de toegestane snelheid te houden?

Wil jij anderen bewust maken van het belang van het kennen van de limiet en je hieraan houden? In onze toolkit staan verschillende middelen die je in kunt zetten.

Meer snelheid, meer letsel

Hoe hoger de snelheid is waarmee je rijdt, hoe groter de krachten zijn die bij een ongeluk vrijkomen. En hoe groter het verschil is in snelheid van de weggebruikers die in botsing komen, hoe groter de kans is op letsel of overlijden. Bij een verkeersongeval met een auto die 30 km/uur rijdt, heeft een voetganger ruim 95% kans het ongeval te overleven, bij 50 km/uur nog maar 85% en bij 80 km/uur slechts 5%. (bron: SWOV). Houd dus altijd rekening met de snelheid waarmee je rijdt en met je medeweggebruikers.

Veilige snelheid

Hoe hard mag ik hier? Herken je die vraag? De maximum snelheid is niet altijd de meest veilige snelheid. Je herkent het zeker, soms is het druk op de weg of is het slecht weer. Rij je dan niet vanzelf wat langzamer.

Rijd je in een straat waar veel kinderen spelen of waar veel fietsers rijden? Of bij een school of speeltuin? Of is de weg glad door ijzel of sneeuw? Pas dan je snelheid aan. Rijd wat langzamer dan de maximale snelheid, zo heb je voldoende tijd om te remmen als dat nodig is. Jaarlijks overlijden diverse voetgangers en fietsers, doordat mensen 10 tot 15 km/u te hard rijden waar ze 30 of 50 km/u mogen. En wist je dat ABS (anti-lock braking system) jouw remweg niet verkort? Het houdt de auto alleen beter bestuurbaar.

Wil je meer weten over hulpsystemen in je auto en hoe deze wel kunnen helpen de maximumsnelheid aan te houden? Lees meer op onze pagina over Advanced Driving Assistance Systems (ADAS)

Ken de limiet

Weet jij eigenlijk nog hoe het zit met alle regels over snelheid? Is die kennis een beetje weggezakt? Fris hem dan hier een beetje op.

Afbeelding van een 50 km bord
 1. In Nederland zijn er in de verkeersregels algemene snelheidslimieten voor wegen binnen en buiten bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom geldt de algemene snelheid van 80 km/u, binnen de bebouwde kom 50 km/u.
  Afwijkende snelheden worden door de wegbeheerders met borden aangegeven. Een snelheidsbeperking die met borden wordt aangegeven is geldig vanaf de plaats van het bord, tot de eerstvolgende kruising of tot deze eerder door een ander bord wordt opgeheven. Na de kruising geldt, tenzij hier weer borden zijn geplaatst, weer de algemene regel.
 2. De regels en borden langs de weg of boven de weg, bij een kruising, een oprit of een woonerf geven de maximaal toegestane snelheid aan. Dat is je maximum, zachter mag natuurlijk ook! Let op: als je op een snelweg zo langzaam rijdt dat het gevaarlijk is voor de andere weggebruikers, ben ook in overtreding.
 3. Zie je een bord met een plaatsnaam? Dan rijd je binnen de bebouwde kom in en mag je in de regel 50 km/u. Er gelden uitzonderingen. Er zijn wegen waar 70km/u is toegestaan. Dit staat dan duidelijk met borden aangegeven.
  Binnen de bebouwde kom zijn er ook 30 kilometerzones bijvoorbeeld woonwijken of op bedrijventerreinen. Er zijn ook woonerven en fietsstraten waar de maximumsnelheid 15 km/u is. Hier is de auto eigenlijk te gast en rij je daarom extra langzaam om ongevallen te voorkomen.
 4. Verlaat je een gemeente? Dan rijd je buiten de bebouwde kom en mag je sneller dan 50 km/u. IN de regel is het 80 km/u, maar op sommige wegen mag je 60 km/u. Bij verkeerslichten en gevarenpunten buiten de bebouwde kom kan je maximumsnelheden van 70 km/h, 60 km/h en 50 km/h tegenkomen. De uitzonderingen worden altijd aangegeven door borden.
 5. Op snelwegen is de maximale snelheid in principe 100 km/u. Ook hier zijn uitzonderingen, vaak afhankelijk van het tijdstip.
 6. Rijd je op een weg met in het midden een opvallende groene wegmarkering (een groene streep)? Dan rijd je op een autoweg waar je 100 km/u mag rijden

Snelheid op bedrijventerreinen

Te hard rijden op bedrijventerrein is een grote ergernis. En dat niet alleen: het is ook gevaarlijk. Zoals we hierboven al beschreven: hoe harder je rijdt, hoe meer kans op (ernstig) letsel. 

Heb jij ook last van hardrijders op je bedrijventerrein? Lees op onze pagina over snelheid op bedrijventerreinen onze tips wat je er aan kunt doen.

LET OP:

 • Voor specifieke voertuigen en verkeersdeelnemers gelden andere maximumsnelheden. Denk bijvoorbeeld aan vrachtauto’s of auto’s met een aanhanger.
 • Er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor de “normale” maximumsnelheid niet meer geldt. Denk aan wegwerkzaamheden of bij een ongeval. Als dit wordt voorzien, staat dit aangegeven met bijvoorbeeld de matrixborden boven de weg of verkeersborden langs de weg. Maar soms is een situatie onverwachts. Ken dan zelf de limiet: pas jouw snelheid aan.

Deze video kan niet worden weergegeven vanwege je cookie-instellingen.
Accepteer alle cookies om deze video weer te geven.