Tags voor deze pagina:
Informatie

Ken de limiet

Weet jij eigenlijk nog hoe het zit met alle regels over snelheid? Is die kennis een beetje weggezakt? Fris hem dan hier een beetje op.

… 6 regels over snelheid

  1. In Nederland zijn er in de verkeersregels algemene snelheidslimieten voor wegen binnen en buiten bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom geldt de algemene snelheid van 80 km/u, binnen de bebouwde kom 50 km/u. Afwijkende snelheden worden door de wegbeheerders met borden aangegeven. Een snelheidsbeperking die met borden wordt aangegeven is geldig vanaf de plaats van het bord, tot de eerstvolgende kruising of tot deze eerder door een ander bord wordt opgeheven. Na de kruising geldt, tenzij hier weer borden zijn geplaatst, weer de algemene regel.
  2. De regels en borden langs de weg of boven de weg, bij een kruising, een oprit of een woonerf geven de maximaal toegestane snelheid aan. Dat is je maximum, zachter mag natuurlijk ook! Let op: als je op een snelweg zo langzaam rijdt dat het gevaarlijk is voor de andere weggebruikers, ben je ook in overtreding.
  3. Zie je een bord met een plaatsnaam? Dan rijd je de bebouwde kom in en mag je in de regel 50 km/u. Er gelden uitzonderingen. Er zijn wegen waar 70km/u is toegestaan. Dit staat dan duidelijk met borden aangegeven. Binnen de bebouwde kom zijn er ook 30 kilometerzones bijvoorbeeld in woonwijken of op bedrijventerreinen. Er zijn ook woonerven en fietsstraten waar de maximumsnelheid 15 km/u is. Hier is de auto eigenlijk te gast en rijd je daarom extra langzaam om ongevallen te voorkomen.
  4. Verlaat je een gemeente? Dan rijd je buiten de bebouwde kom en mag je sneller dan 50 km/u. In de regel is het 80 km/u, maar op sommige wegen mag je 60 km/u. Bij verkeerslichten en gevarenpunten buiten de bebouwde kom kan je maximumsnelheden van 70 km/h, 60 km/h en 50 km/h tegenkomen. De uitzonderingen worden altijd aangegeven door borden.
  5. Op snelwegen is de maximale snelheid in principe 100 km/u. Ook hier zijn uitzonderingen, vaak afhankelijk van het tijdstip.
  6. Rijd je op een weg met in het midden een opvallende groene wegmarkering (een groene streep)? Dan rijd je op een autoweg waar je 100 km/u mag rijden