Quickscan gedrag - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Quickscan gedrag

Gedrag in het verkeer veranderen is niet eenvoudig. Als we de verkeersveiligheid willen verbeteren, dan richten we ons te vaak op de mens als bewust denkend en handelend wezen. Helaas ligt het niet zo simpel. In het verkeer maken mensen zelden bewuste afwegingen.

Gedragsverandering is maatwerk. Als je gedrag effectief wilt veranderen, dan moet je je richten op de drijfveren die ons gedrag in het verkeer aansturen. Gedragsverandering begint dus bij het achterhalen
van deze drijfveren. Maar hoe doe je dat?
De Quickscan gedrag is een laagdrempelige manier om in een kort tijdsbestek te komen tot eerste inzichten. En vaak gaat het zelfs al verder en leidt een sessie tot concrete ideeën voor uitvoerbare gedragsinterventies.

Onbewust gedrag

Vrijwel alle verkeersongevallen zijn te herleiden naar menselijk gedrag. Denk bijvoorbeeld aan te hard rijden, afleiding door smartphones, rijden onder invloed en het niet (of verkeerd) gebruik maken van veiligheidsmiddelen en systemen.
Gedragsverandering is dus cruciaal als we de verkeersveiligheid willen verbeteren, maar is lastiger dan je zou denken. Neem fietsen of autorijden als voorbeeld. Dat gaat voor velen van ons automatisch: we denken er niet meer over na. Allerlei onbewuste psychologische processen en drijfveren sturen het gedrag van verkeersdeelnemers aan.
Het gaat er om die onbewuste processen te begrijpen om vervolgens interventies daar op te richten.

Kennis opdoen en delen

De Quickscan gedrag wordt aangeboden vanuit het ROV Zuid-Holland in een
samenwerking met gedragbureaus. De Quickscan wordt uitgevoerd in samenwerking met ANDC en Dijksterhuis & Van Baaren. Het ROV Zuid-Holland is betrokken als kennispartner en denkt mee vanuit
de eigen expertise en ervaring. De inzichten en ideeën uit de Quickscans worden vervolgens weer gebruikt om anderen te inspireren.