Tags voor deze pagina:

Provincie Zuid-Holland – Floor Vermeulen

Provincie Zuid-Holland

"Samen met alle andere ambassadeurs maken we een duidelijk en breed gedragen punt van nul."

Een medewerker bij provincie Zuid-Holland houdt een poster vast met "Provincie Zuid-Holland maakt een punt van nul"

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema bij de provincie. Door de eigen N-wegen en fietspaden steeds veiliger in te richten bijvoorbeeld, maar ook door kennis en expertise op dit gebied te delen met professionals.

Daarnaast is de provincie, samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, opdrachtgever van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), de drijvende kracht achter ‘Maak een punt van nul’ en veel andere programma’s en aanpakken op het gebied van verkeersveilig gedrag.

“Het actief werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, zelf en met onze partners, dat is waar het ambassadeurschap voor ons om draait. Omdat we professioneel al zo met dit thema bezig zijn, is het logisch dat we ook als werkgever het goede voorbeeld geven”, licht gedeputeerde Floor Vermeulen van Verkeer en Vervoer toe. “Door aan te sluiten op de aanpak ‘Maak een punt van nul’ willen we een duidelijk signaal afgeven: nul verkeersslachtoffers is een enorme uitdaging, maar zou wel de norm moeten zijn.

Samen met alle andere ambassadeurs maken we een duidelijk en breed uitgedragen punt van nul. Verkeersonveiligheid is vooral het gevolg van gedrag. Als ambassadeurs willen we een voorbeeld stellen en een beroep doen op alle verkeersdeelnemers, ook op onze eigen medewerkers.”

Samen met alle andere ambassadeurs maken we een duidelijk en breed gedragen punt van nul

Deel dit bericht via:

Maak een punt

Meer ambassadeurs

Alexandria ’66 – Angelos Kerasavopoulos

Tags voor dit artikel:
Lees meer