Tags voor deze pagina:

HT Infra

Ed Westmaas - directeur

"We vinden het belangrijk om te laten zien waar we voor staan. En dat is zeker ook verkeersveiligheid."

HT Infra is ruim 40 jaar geleden onder de naam Hazebroek & Tamerus Wegenbouw opgericht. Waar het bedrijf begon als fulltime straatmakers, is het inmiddels uitgegroeid tot een allround aannemer in de grond-, weg- en waterbouw.
Het familiekarakter kenmerkt HT Infra. Inmiddels werken er meer dan tien (!) families binnen de organisatie en wordt kennis van generatie op generatie doorgegeven.

“We zijn een zelfstandige, middelgrote en regionaal werkende aannemer. Het is onze ambitie om dat ook in de toekomst te blijven. We blijven zoveel mogelijk binnen de provinciegrenzen. Je wil niet te ver hoeven rijden met materieel en personeel,” aldus Simon Hazebroek.
Langdurige partnerschappen met opdrachtgevers zijn belangrijk. Strakke en zorgvuldige planning, proactieve communicatie en korte en directe lijnen worden gezien als kernwaarden. Ook aandacht voor veiligheid wordt gezien als vanzelfsprekend en verkeersveiligheid is daar een onlosmakelijk onderdeel van. Het onderwerp staat intern en extern op de agenda.
“Tijdens de maandelijkse werkoverleggen met de medewerkers en onderaannemers is verkeersveiligheid een vast agendapunt en bij projecten rond bijvoorbeeld scholen gaan we op eigen initiatief in gesprek met de omgeving”, zegt Ed Westmaas, leidinggevende bij HT infra.

Maar het bedrijf gaat nog een stapje verder. De drie grote trucks zijn bestickerd met het logo Maak een punt van nul en de vraag “Hoe veilig ben jij in het verkeer?. Een van de die wagens is ook beschikbaar voor dode hoek lessen op scholen.
En zelfs bij de werving van nieuwe medewerkers is er al aandacht voor het onderwerp. Op verschillende beurzen, wordt een apart deel van de stand ingericht met materiaal over de verschillende verkeersveiligheidscampagnes in Zuid-Holland. “We laten zien waar we voor staan”.

Simon Hazebroek. wethouder Daan de Haas (gemeente Zuidplas), Astrid Homan (ROV Zuid-Holland), Ed Westmaas en Mario Bregman – HT Infra is ambassadeur Maak een punt van nul
Aandacht voor veilig verkeer hoort bij een familiebedrijf als HT Infra