Tags voor deze pagina:

Dura Vermeer Infra Regio Zuid-West

Alex de Jong - Bedrijfsleider Dura Vermeer Infra Regio Zuid West

Waarmaken van ambities en veiligheid altijd op 1!

Twee mensen houden een spandoek vast met "DuraVermeer - maakt een punt van nul"

Dat er geen slachtoffer mag vallen als gevolg van onze werkzaamheden staat voor ons als een paal boven water. Wij werken veilig, of wij werken niet!

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Dura Vermeer. Dat blijkt onder andere uit dat de divisie Infra op trede vier van de Veiligheidsladder is gecertificeerd. Onze corebusiness is het aanleggen en onderhouden van infrastructuur. Wanneer wij werken aan de weg komen wij vrijwel altijd verkeer tegen: auto’s, vrachtauto’s, bussen, fietsers, voetgangers, etc. Wegwerkzaamheden kunnen tot verkeershinder leiden en kunnen ook de verkeersveiligheid beïnvloeden. De manier waarop wij onze werkzaamheden op de weg faseren is daarom belangrijk, maar bijvoorbeeld ook hoe wij ons bouwverkeer organiseren. Veiligheid is voor ons van levensbelang, zowel voor onze eigen wegwerkers, als voor omwonenden en voor alle verkeerdeelnemers in de tijdelijke en uiteindelijke verkeerssituatie.

SAVE app

Wij hebben binnen Dura Vermeer een SAVE-app, waarmee alle medewerkers onveilige situaties direct kunnen melden. Ook verkeersonveilige situaties nemen we daarin op, om onszelf continu te verbeteren. Op projecten starten wij met het maken van scan van het verkeer, waarbij we ook de ongevallenstatistieken analyseren om ons een beeld te vormen van de situatie. Deze specifieke situatie is de basis voor ons plan van aanpak voor de uitvoering. Daarin houden wij bijvoorbeeld rekening met ons bouwverkeer, hoe gaan we dat geleiden en op welk moment? En we kijken vanuit verschillende brillen naar onze eigen verkeersfaseringen, zodat we kwetsbare verkeersdeelnemers niet uit het oog verliezen

Ambassadeur

Alex de Jong, bedrijfsleider Infra Regio Zuid West is ambassadeur namens de organisatie: ‘Ons uitgangspunt is: wij werken veilig, of wij werken niet. Dat er geen enkel slachtoffer mag vallen als gevolg van onze werkzaamheden staat voor ons als een paal boven water! En we willen natuurlijk ook dat onze mensen na het werk weer veilig thuiskomen.’

Als ambassadeur verkeersveiligheid vragen wij actief aandacht voor veiligheid binnen onze organisatie en onze projecten. Daarnaast hebben recentelijk twee collega’s hun certificering verkeersveiligheid auditor behaald, waardoor we niet alleen oog hebben voor de richtlijnen, maar ook voor de human factors binnen verkeer. Deze kennis zetten wij in op onze projecten, bijvoorbeeld door onze verkeersfaseringen te toetsen, zodat we zeker weten dat de tijdelijke situatie ook echt verkeersveilig is. We geven les op scholen over de werkzaamheden in de buurt, waarbij we aandacht besteden aan gevaren van de dode hoek. Of we delen fietslampjes uit om iedereen te attenderen op onze werkzaamheden en op hun eigen veiligheid. Ook zijn wij een samenwerking aangegaan met de Fietsersbond die ons desgevraagd helpt om de veiligheid voor de fietsers te borgen.

Breder netwerk

Wij doen mee om de mogelijkheid te hebben om in een breder netwerk van organisaties te praten over verkeersveiligheid zodat er nog meer bewustwording ontstaat en we meer inzicht krijgen in elkaars belangen en afwegingen. En het mogelijk wordt om ieders ambities waar te maken.

Waarmaken van ambities en veiligheid altijd op 1!

Deel dit bericht via:

Maak een punt

Meer ambassadeurs

BAM Infra Nederland regio Den Haag

Tags voor dit artikel:
Erik Thjissen BAM
Lees meer
Wij werken veilig, of wij werken niet!