Tags voor deze pagina:

Olifant Media

Steven de Jong - mede-oprichter

"Verkeer doe je samen."

Olifant Media telt 12 medewerkers, en wil ook in de eigen bedrijfsvoering impact maken. “Zo zijn we met opzet naar een locatie dichtbij het station verhuisd om het autogebruik voor het woon-werkverkeer van onze medewerkers overbodig te maken. De helft van de medewerkers komt nu op de fiets naar het werk, de anderen met het OV. In het verlengde hiervan kijken we wat we verder aan veiligheid kunnen doen. Een klein voorbeeld is, dat je naar de eindejaarsborrel niet met de auto mag komen.”

Sinds juni is Olifant-Media ambassadeur voor Maak een punt van nul. ” We gaan de komende tijd het belang van verkeersveiligheid en ons ambassadeurschap ook in ons netwerk uitdragen, en denken verder na hoe we er het in het bedrijf vorm en inhoud aan kunnen geven”.

De Jong heeft ook een persoonlijke drive: als vader van 2 jonge kinderen van wie er 1 dagelijks op de fiets naar school gaat ben ik veel bezig met veiligheid. Verkeer doe je samen. Ik hoop, dat het collectieve bewustzijn van mensen zo werkt, dat we samen zorgen voor de veiligheid van kinderen en andere kwetsbare verkeersdeelnemers”.

Vanuit collectief bewustzijn maken we het ook voor kwetsbare verkeersdeelnemers veilig.