Tags voor deze pagina:
Nieuws

Masterclass Verkeersveiligheid voor werkgevers

Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland heeft als onderdeel van de aanpak “Maak een punt van nul” een actieve partnerstrategie gericht op het betrekken van partijen bij meer verkeersveilig gedrag en minder ongevallen en slachtoffers in het verkeer.
Een specifieke doelgroep zijn werkgevers.

We organiseren daarom de masterclass Verkeersveiligheid voor werkgevers.

Afbeelding van een hard rijdende mevrouw die naar de camera kijkt en niet op let. Waarschijnlijk heeft de mevrouw gedronken.

Data:                12 en 26 november 2021

Door de andere manieren van werken, de ontwikkelingen in techniek en de aanhoudende intensiteit van het verkeer vraagt veiligheid in het verkeer om afspraken met werknemers. Steeds meer werkgevers ervaren en erkennen dat verkeersveiligheid onderdeel uit moet maken van het veiligheidsbeleid van de organisatie. Toch heeft 37% van de werkgevers nog geen beleid ten aanzien van de verkeersveiligheid van de werknemers. (Bron: “Monozakelijk” – Veiligheid)

Ongeveer 80% van alle kilometers die gereden worden in Nederland zijn werk gerelateerde kilometers en gemiddeld over Europa is 40% van de verkeersongevallen werk gerelateerd. Naar schatting wordt slechts 10% van de ongevallen geregistreerd. (Bron: “Menukaart Verkeersveiligheid Bedrijven” ROV Zuid-Holland). We hebben het helaas dus over het topje van de ijsberg en ongevallen gaan gepaard met veel menselijk leed en hoge maatschappelijke kosten. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor verkeersongevallen die tijdens werktijd plaatsvinden. Als bedrijf heb je veel impact en kun je zorgen dat medewerkers en klanten veiliger de weg op gaan.

In twee masterclasses nemen we de deelnemers mee in een bestaand instrumentarium voor werkgevers en de mogelijkheden om verkeersveiligheid daar deel van uit te laten maken.

Sessie 1 – Verkeersveiligheid borgen

12 november 2021

In de eerste masterclass hebben we stil gestaan bij de verantwoordelijkheden van de werkgever.
De RI&E is een goed instrument om risico’s in beeld te brengen. Vaak is verkeersveiligheid echter nog geen onderdeel hiervan. Dit terwijl er volgens TNO jaarlijks tussen de 60 en 60 verkeersdoden vallen tijdens het werk.

Lees het verslag van de sessie en bekijk de sheets.
Gebruik de tool uit de sessie: TaakRisicoAnalyse (TRA).
Kijk de hele masterclass terug.

Sessie 2 – Verkeersveiligheid als maatschappelijke verantwoordelijkheid

26 november 2021

In de tweede masterclass is gekeken naar de kansen om verkeersveiligheid onderdeel te maken van het MVO beleid. Aan de hand van verschillende voorbeelden is besproken hoe verbinding kan worden gemaakt tussen verkeersveiligheid en andere thema’s zoals duurzaamheid en goed werkgeverschap.

Lees het verslag van de sessie en bekijk de sheets.

Samenvatting

Van de 2 masterclasses samen is een samenvatting gemaakt met de tools en aanknopingspunten in beleid.
Bekijk deze hier: borging verkeersveiligheid in beleid

De masterclasses zijn in opdracht van het ROV Zuid-Holland verzorgd door:

  • Verkeerskundige Danny van Oss van ADVOSS Verkeersveiligheid.
    Gedragsbeïnvloeding in het verkeer, met name door verkeerseducatie en voorlichting, maar ook door de inrichting van de weg, is de core business van ADVOSS Verkeersveiligheid.
  • Veiligheidskundige Linda van der Veer van Agrolin Advies & Service.
    Agrolin Advies & Service begeleidt bedrijven bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. De basis hiervan is een goede, actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie.