Tags voor deze pagina:
September

Maand van de
Veilige Schoolomgeving

September is de Maand van de Veilige Schoolomgeving. Samen met een groot aantal partners besteden we dan in heel Zuid-Holland extra aandacht aan dit belangrijke onderwerp.

Alle kinderen en jongeren veilig en zo zelfstandig mogelijk naar school, daar draait het om in deze maand.
We richten ons op de weggebruikers in de schoolomgeving. Dat zijn kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten en alle anderen die eraan kunnen bijdragen dat de schoolomgeving veilig wordt.

Samen maken we de schoolomgeving veilig. Doe mee!

Themamaand

Aanbod

Toolkit

Communicatie

Huisstijl

Tags voor dit artikel:
Lees meer

Beelden en teksten

Tags voor dit artikel:
Lees meer
Onderwijs

Basisonderwijs

Kom ook gezellig en veilig lopend of op de fiets naar school!

Lees meer
Onderwijs

Voortgezet onderwijs

Actueel

Maand van de Veilige Schoolomgeving

Partners