Tags voor deze pagina:
Informatie

Doorrijden

Autorijden lijkt voor veel senioren een relatief makkelijke manier naar een sociaal netwerk. Je hoeft tenslotte minder actief te bewegen. Het ongevalstype dat karakteristiek is voor oudere automobilisten is een ongeval bij het links afslaan op een kruispunt. Hoe helpen we senioren om veilig te blijven rijden en zo nodig op tijd te stoppen?

De reden dat seniore automobilisten vaker betrokken zijn bij een ongeval kan volgens sommige onderzoekers veroorzaakt worden doordat zij enerzijds minder kilometers maken en anderzijds meer kilometers maken op minder veilige wegen doordat zij de snelwegen vaker mijden. Bron SWOV- Ouderen in het verkeer.

Rol van de gemeente

In steeds meer auto’s komen nieuwe technische snufjes. Tegelijkertijd wordt het verkeer drukker en veranderen verkeersregels. Er is divers aanbod om senioren veilig onderweg te houden. Van scootmobiel trainingen tot opfriscursussen over de verkeersregels. Maar ook onderstaan aanbod is voor hen van toepassing.

Slimme auto’s

De auto van nu is heel anders dan de auto van 10 jaar geleden. Auto’s worden uitgerust met slimme technologieën om veilig en comfortabel te rijden. Het is belangrijk om te weten hoe die nieuwe technologie goed te gebruiken.
Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de campagne ontwikkeld “Ontdek hoe slim je auto is”.
Kijk via onderstaande link op de campagne pagina voor meer informatie:

Het ROV Zuid-Holland heeft een training ontwikkeld over die systeem. De training is gratis te gebruiken en biedt een kennismaking met verschillende systemen en wijst op de aandachtspunten van het gebruik.
Kijk op onze ADAS-pagina. ADAS staat voor Advanced Driving Assistance Systems.

Medicijnen in het verkeer

Medicijnen in het verkeer kunnen risico’s met zich meebrengen. Vooral medicijnen, die de hersenactiviteit beïnvloeden kunnen een negatief effect hebben op de rijvaardigheid. Denk aan aan antidepressiva of antipsychotica. Het effect op de rijvaardigheid is soms onvoldoende bekend of wordt onderschat. In samenwerking met zorgverleners kan de juiste informatie worden aangereikt.