Tags voor deze pagina:
Informatie

Doortrappen

Het programma Doortrappen is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
ROV Zuid-Holland is kwartiermaker voor het programma Doortrappen in Zuid-Holland.

Fit op de fiets

Recreatieve fietsers zijn er in alle leeftijdsgroepen. Zo is bijna een derde van de fietsers 60 jaar of ouder. Een relatief groot deel (42% t.o.v. gemiddeld 34%) van de 60-plussers fietst één of meerdere keren per week. Bron: Fietsplatform

(Mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen: veilig in het verkeer tot je 100ste! Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Het lokale netwerk rondom de oudere in elke gemeente helpt daarbij.

Rol van de gemeente

Steeds meer overheden in Zuid-Holland doen mee aan het programma Doortrappen. Dit landelijke programma heeft de ambitie dat senioren zo lang mogelijk veilig blijven fietsen: veilig in het verkeer tot je 100ste! In Zuid-Holland is het ROV Zuid-Holland kwartiermaker. Doortrappen motiveert senioren om hun kennis omtrent verkeersregels op te frissen en om zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. In samenwerking met overheden hebben het ROV Zuid-Holland en diverse kennisinstellingen in diverse pilots materiaal ontwikkeld dat gemeentes kunnen inzetten om senioren succesvol door te laten fietsen. Denk aan een draaiboek maar ook startmeting en 1-meting van de vaardigheden en diverse instructieve films.

Meer weten hoe je als gemeente aan de slag kan gaan met Doortrappen? Neem dan contact op met projectleider Doortrappen: doortrappen@rovzh.nl of meld je aan via het onderstaande formulier.

Programma Doortrappen opstarten

Via onderstaande link vind je diverse voorbeelddocumenten om te gebruiken voor het project Doortrappen. Ook is er een serie filmpjes ontwikkeld over diverse facetten van de e-bike.

Op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt in Zuid-Holland rond Doortrappen?
Dat kan met de nieuwsflits Doortrappen. Meld je hiervoor aan:

Andere initiatieven

Doortrappen is een landelijk programma. Vanuit de landelijke organisatie wordt regelmatig kennis gedeeld. Er is bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Ook andere organisaties hebben specifieke Doortrappen acties ontwikkeld:

  • Via Veilig Verkeer Nederland kunt u “Het nieuwe fietsen met praktijk-les” inhuren.
  • De Fietsersbond verzorgt presentaties, een fietscheck en via de Fietsdocenten van de Fietsschool een verantwoorde training via een circuit. Kijk hier.