Tags voor deze pagina:
Nieuws

Verslag van de opleidingsdag over gedragsverandering

Op 30 maart en 13 april organiseerde het ROV Zuid-Holland een opleidingsdag gedragsverandering voor projectleiders Verkeersveiligheid. De training werd gegeven door SHIFT. Gewerkt werd aan de hand van de CASI-methode.


Hoe buig je het gedrag van verkeersdeelnemers om naar gewenst gedrag?

Veel verkeersongevallen worden veroorzaakt door het gedrag van verkeersdeelnemers. Hoe kun je het gedrag van verkeersdeelnemers ombuigen naar het gewenste gedrag? Doel was om die kennis over gedragsverandering te verdiepen en de tools over gedragsverandering uit te breiden. Deelnemers hebben geleerd om gedragskennis als rode draad mee te nemen bij het ontwikkelen van een interventie met gedragsverandering als doel.

Inleiding gedrag

Als eerste hebben deelnemers een korte inleiding gehad in de theorie achter gedrag. Gedrag komt grotendeels onbewust tot stand. Daarom is het vaak niet genoeg om mensen kennis te geven over een bepaald onderwerp, maar is er meer begrip nodig over gedrag van mensen.

Intake en beleidsanalyse

De eerste twee stappen van CASI zijn de intake en beleidsanalyse. Dit gaat om de voorbereiden van het gedragstraject. Hier is tijdens de opleiding minder diep in ingegaan gezien het feit dat dit minder te maken heeft met gedrag en meer met de voorbereiding, zorgen voor draagvlak voor het traject en zorgen dat de juiste personen aangehaakt zijn bij het traject.

Doelbepaling

Daarna is er ingegaan op het bepalen van een gedragsdoel. Het is belangrijk om specifiek, concreet en meetbaar gedrag te selecteren dat je wil gaan veranderen. Hoe groter, breder en abstracter gedrag is (bijvoorbeeld ‘verkeersveiligheid in het algemeen’), hoe lastiger het is om gedrag te zien veranderen maar ook om dit meetbaar te maken. Hier is ook mee geoefend aan de hand van verschillende stellingen.

Doelgroepanalyse

Met een voorbeeldcasus over te hard rijden in de woonwijk hebben deelnemers geleerd over gedragsbepalers, factoren die van invloed zijn op ons gedrag. Dit gaat om de volgende: Weerstand – sociale omgeving – automatische reacties – fysieke omgeving – houding – emoties – zelfbeeld – kennis – kunnen. Deelnemers zijn zelf aan de slag gegaan met het herkennen van de gedragsbepalers door middel van een oefencasus over breng- en haalgedrag van kinderen van ouders bij basisscholen. Zij hebben onderzocht of en op welke manier bepaalde gedragsbepalers een rol spelen in dit vraagstuk.

Daarna zijn deelnemers aan de slag gegaan met het maken van persona’s, om zo een breder begrip te krijgen van de doelgroep die in beweging moet komen. Na het ontwikkelen van dit persona, is er een top-3 aan gedragsbepalers geselecteerd die als basis dienen voor de strategieontwikkeling. Op beide opleidingsdagen viel op, dat bij de drie ontwikkelde persona’s deels verschillende en deels overlappende motieven een rol speelden.

Strategie

Het laatste onderdeel was de strategieontwikkeling. Deelnemers hebben geleerd hoe zij de juiste strategie selecteren voor de set gedragsbepalers die zij hebben geselecteerd bij hun doelgroep. Er zijn 8 verschillende strategieën gepresenteerd met verschillende gedragstechnieken. Opvallend genoeg bleek “het behapbaar maken van het gewenste gedrag” bij alle drie de persona’s van de eerste opleidingsdag een kansrijke techniek.

Hierna zijn deelnemers zelf aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een interventie die ertoe moet leiden dat ouders hun kinderen meer te voet en met de fiets gaan brengen. Als laatste hebben zij hun idee gepitched aan de rest van de groep. “Woensdag – fietsdag” of een variant daarop was een interventie werd genoemd.

Tijdens de afsluitende ronde gaven alle deelnemers aan terug te kijken op een opleidingsdag, die heel nuttig was voor de eigen werkpraktijk.