Tags voor deze pagina:
Nieuws

Terugblik BEREN op de WEG

1991 – 2021: 30 jaar werken aan verkeersveilig gedrag
Datum: 13 juni 2022
Locatie: Diergaarde Blijdorp, Rotterdam

In 2021 behaalde het ROV Zuid-Holland de mijlpaal van 30 jaar werken aan verkeersveilig gedrag! We hebben dit jaar van de gelegenheid gebruik om met een congres de samenwerking te vieren en om elkaar te inspireren tot verdere actie.

De verkeersveiligheidscijfers over 2021 laten een stijging zien in het aantal ongevallen. Landelijk is het aantal dodelijke slachtoffers gedaald. In Zuid-Holland is dit aantal echter helaas gestegen.

De ambitie is duidelijk, maar we komen nog wat beren tegen onderweg. De vraag die we elkaar hebben gesteld is: Welke beren komen we tegen en hoe kunnen we die met elkaar de baas worden?

Met ruim 120 deelnemers hebben we veel kennis en ervaring met elkaar kunnen delen in eerst 3 deelsessies, vervolgens het plenaire programma en later ook nog aan tafel met elkaar.

In de drie deelsessies zijn we in gesprek gegaan over de volgende onderwerpen:

 • Hoe krijgen we meer schapen over de dam?
  Over ambassadeurschap, het goede voorbeeld geven en de rol van aanjager.
 • Kunnen we het paard voor de wagen spannen?
  Over opdrachtgeverschap en publiek-private samenwerking
 • Met één zwaluw hebben we geen zomer
  Gedrag, handhaving en inrichting: hoe brengen we dat samen?

In het plenaire programma stelde verkeerspsycholoog Adriaan Heino (Interpolis) de vraag: maken we van en mug een olifant? Is verkeersveiligheid wel een probleem in Nederland en Zuid-Holland?
In een drieluik en in gesprek met de panelleden Annette ter Kuile (provincie Zuid-Holland), Martin Damen (SWOV), Peter Meij (gemeente Ridderkerk en MRDH) en Astrid Homan (ROV Zuid-Holland) liet hij ons zien waar de uitdagingen liggen en welke kansen er zijn om aan de slag te gaan.
Kernboodschap van zijn betoog was dat we te veel nog naar het topje van de ijsberg kijken. We richten ons in eerste instantie op de dodelijke slachtoffers en als afgeleide kijken we naar de gewonden. Als we willen dat iedereen veilig(er) is in het verkeer, zouden we moeten kijken naar de oorzaken van de ongevallen in brede zin.
We analyseren per ongeval wat er aan ten grondslag heeft gelegen en in de risicogestuurde aanpak kijken we hoe we ongevallen kunnen voorkomen. De knop om aan te draaien zijn niet alleen de gedragingen die hebben geleid tot ongevallen, het gaat ook om de gedragingen waarbij het net goed ging.

Aan het einde van het programma hebben we de bestaande en ook 3 nieuwe ambassadeurs bedankt voor hun inzet.
Als nieuwe ambassadeurs hebben we voorgesteld:

 • Tjinco
 • Interpolis
 • Olifant Media

Het plenaire deel van het programma is terug te kijken via deze link:

Een foto impressie van het congres is te vinden via deze link: