Met één zwaluw hebben we geen zomer - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Met één zwaluw hebben we geen zomer

Een gesprek over integraal werken
Verslag van de deelsessie op het jubileumcongres 13 juni 2022 BEREN op de weg

Er zijn zo’n 30 verschillende deelnemers vanuit verschillende disciplines zoals gemeentes, provincie, verkeersleerkrachten, CROW, Fietsersbond, projectleiders en verkeersadviesbureau’s.

De sessie  start met een toelichting van het thema “Met één zwaluw hebben we geen zomer”: de hamvraag is welke uitdagingen zijn er voor een integrale aanpak vanuit de 3 E’s? Een breed gesprek wordt gevoerd over de verschillende werkgebieden.
Vijf uitdagingen kunnen worden opgeschreven als hoofdlijnen. Deze BEREN worden benoemd:

  • (ouder)betrokkenheid: inzet en betrokkenheid ouders / vrijwilligers bij schoolactiviteiten zoals fietsonderwijs, fietsexamens etc.
  • veilige en juiste infrastructuur: de weg juist ingericht volgens richtlijnen conform Duurzaam Veilig III.
  • gebrek aan regelgeving: wetgeving onduidelijk of ontbreekt => elektrische stepjes /LEV.
  • gebrek aan handhaving: geen prioriteit en/of capaciteit, alcohol als voorbeeld voor drugs en lachgasproblematiek.
  • ruimtelijke ordening  niet integraal werken.

Er komen daarna al pratende een aantal oplossingsmogelijkheden aan de orde. Opvallend is dat sommige zaken al raakvlakken hebben met meerdere uitdagingen en dat in de oplossingen er al veel integraal wordt gedacht.

Als het gaat om scholen en schoolomgevingen: een eenduidige inrichting bij scholen kan helpen, bijvoorbeeld parkeergedrag, parkeerbeleid, schoolstraten, schoolzones, schooltijden, communicatie, controles, waar een school zich bevindt of nieuw gebouwd wordt.

Maar ook de (vroegtijdige) beleidsafstemming kwam aan de orde. Op meerdere niveaus en nog veel breder dan alleen de eigen afdeling. Alhoewel de verwachting wel is dat de Omgevingswet hier verlichting in brengt en zaken ten goede doet keren. Aandachtspunt is om al bij de tekentafel naar de goed en juiste infra te gaan kijken en niet als het plan al wordt ontwikkeld.

Qua communicatie: blijven vertellen wat het doel is, wat goed werkt zoals 100% BOB, BOB in de sportkantines met allerlei variaties zoals een nuchter trofee, cameratoezicht.

Bij beleidsplannen gelijk op meerdere punten combineren en prioriteren: tijdspad, inzet en financiën.