Tags voor deze pagina:
Onderzoek

PROV onderzoek: Verkeersregels en gedrag: een lastige combi

Mensen vinden het lastig om zich in het verkeer goed te gedragen en om zich aan de regels te houden. Tussen datgene wat men vindt en doet zit vaak een kloof. Zo zijn de meeste mensen (86%) van mening dat het gevaarlijk is om met alcohol op aan het verkeer deel te nemen, maar doet 35% dit wel. Bijna iedereen, 91% van de weggebruikers, vindt het gevaarlijk om de smartphone te gebruiken tijdens het fietsen. Bij automobilisten ligt dit percentage zelfs op 99%. De smartphone wordt echter door eenvijfde wel gebruikt

Achtergrond digitaal vergaderen 1

Deze uitkomsten komen uit het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) dat in opdracht van het Regionaal Ondersteuningsbureau Zuid-Holland is uitgevoerd door I&O Research.
Het onderzoek is uitgevoerd onder 5.117 volwassenen en 248 jongeren en heeft als doel om de ontwikkeling in kaart te brengen van het (zelf gerapporteerde) verkeersgedrag in Zuid-Holland.

Hoge waardering eigen rijvaardigheid

Automobilisten geven zichzelf gemiddeld een 8,0 voor hun rijvaardigheid. Daarmee waarderen zij hun eigen rijvaardigheden hoger dan die van andere automobilisten, die ze gemiddeld met een 6,7 waarderen.

Hoewel ouderen het gebruik van de smartphone in het verkeer gevaarlijker vinden dan jongeren, gebruiken zij de smartphone minder handsfree dan jongeren. Meestal wordt de smartphone in het verkeer gebruikt om te navigeren en in mindere mate voor social media.
Ongeveer één op de tien (9 procent) mensen gebruikt de telefoon wel eens in de hand op de fiets. Bij bromfietsers zegt 15 procent de telefoon soms handsfree en soms in de hand te gebruiken.

Overschrijding maximale snelheid

Bij de mannen rijdt 20 procent wel eens tien kilometer per uur of meer te hard op autosnelwegen, tegenover 12 procent van de vrouwen. Op ander type wegen gelden vergelijkbare verschillen. Zo rijdt 22 procent van de mannen op de brommer te hard op een vrijliggend fietspad tegenover 12 procent van de vrouwen. En 30 procent van de mannelijke motorrijders rijdt tien kilometer of meer per uur te hard op doorgaande wegen tegenover 12 procent van de vrouwen.

Hoe hoger de maximum toegestane snelheid is, hoe minder men de toegestane snelheid overschrijdt. Daar waar men maximaal 100 kilometer per uur mag rijden heeft men eerder de neiging te hard te rijden. 22 procent van de respondenten rijdt dan te hard. Is de maximale snelheid hoger, bijvoorbeeld 120 kilometer per uur, dan houdt men zich er eerder aan.

Maar liefst een derde (33 procent) van de automobilisten houdt zich niet aan de maximale snelheid tijdens wegwerkzaamheden op de autosnelweg. Wanneer men zich wel aan de maximumsnelheid houdt dan is dit vanwege de kans op bekeuring (51%) of vanwege milieu overtuigingen (19%).

Autogordel als bestuurder is ingeburgerd

Het niet dragen van de autogordel als autobestuurder vindt 81 procent van de weggebruikers gevaarlijk. Dit is terug te zien in het daadwerkelijke gedrag van autobestuurders. Zowel op korte als lange afstanden draagt de autobestuurder bijna altijd de autogordel. Zo’n 5 procent draagt echter nooit de gordel in de auto als passagier.

Resultaten input voor aanpassing gedrag weggebruikers

“De resultaten van het onderzoek vormen weer input om ons werk nog beter af te stemmen op het gedrag van de weggebruikers,” zegt Astrid Homan, programmamanager van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland. “En we hebben nog echt werk: alleen al in onze provincie raken iedere dag 17 mensen dusdanig gewond in het verkeer dat zij naar het ziekenhuis moeten. Daarnaast overlijden elke week 1 of 2 mensen door een ongeval. En volgens de deskundigen gaan die cijfers niet snel dalen.”
Veel ongelukken komen door menselijk gedrag. Bijvoorbeeld omdat we te hard rijden, afgeleid zijn, op onze smartphone kijken of het licht op onze fiets niet aan hebben.
“We zijn allemaal verkeersdeelnemer. We kunnen dus ook allemaal bijdragen aan minder ongevallen en het onveilige gedrag veranderen. Samen kunnen we een punt maken van nul.”

Het ROV Zuid-Holland is een samenwerking van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland. Het is ons doel om verkeersveilig gedrag binnen Zuid-Holland de norm te maken en het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen tot nul. Dit doen we onder de noemer “Maak een punt van nul”.

Lees een samenvatting van het onderzoek: Samenvatting PROV 2021