Tags voor deze pagina:
Informatie

Snelheid in woonwijken

In de woonwijk is er relatief veel verkeer. Bewoners gaan op weg of komen thuis, kinderen spelen, de pakketbezorger en de vuilniswagen komen langs, er lopen katten en honden. Hier minder hard rijden is belangrijk. Iemand die minder hard rijdt, ziet een kind dat plotseling de straat opholt beter. En heeft een kortere remweg bij het stoppen. Alle reden dus om het rustig aan te doen.

1. Maak één of een paar mensen verantwoordelijk die zich bezig houden met de snelheid in de wijk.
2. Leg contact met de gemeente en vraag of zij ondersteuning kunnen bieden.
3. Ga op onderzoek uit: wat vinden de bewoners van de wijk? Welke ideeën en knelpunten worden
genoemd? Wat gaat er goed? Presenteer de resultaten op een digitale of fysieke bijeenkomst.
4. Maak afspraken met elkaar en maak de afspraken zichtbaar.
• Spreek met elkaar af dat iedereen in de woonwijk zich houdt aan de maximum snelheid.
• Spreek af hoe je elkaar helpt om je er aan te houden.
• Spreek af hoe je als wijk laat zien dat jullie een veilige snelheid belangrijk vinden: denk aan posters, flyers of stickers op de kliko’s of straattekeningen van kinderen. Stem met de gemeente af wat er kan.

Als bewoner, bewonersvereniging of buurthuis in een woonwijk kan je een aantal zaken doen.
We zetten ze hier op een rijtje:

Speciaal voor woonwijken zijn deze poster en flyer gemaakt, welke u kunt downloaden. Neem ook een kijkje in onze toolkit snelheid voor verschillende middelen zoals een flyer, 30 km sticker, een infographic en inzichtelijk filmpje.

Wil je als woonwijk meer, neem dan contact op met de gemeente of met ons.
We denken mee waar dat kan.