Snelheid in woonwijken - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Snelheid in woonwijken

In de woonwijk is er relatief veel verkeer. Bewoners gaan op weg of komen thuis, kinderen spelen, de pakketbezorger en de vuilniswagen komen langs, er lopen katten en honden. Hier minder hard rijden is belangrijk. Iemand die minder hard rijdt, ziet een kind dat plotseling de straat opholt beter. En heeft een kortere remweg bij het stoppen. Alle reden dus om het rustig aan te doen.

Samen met je buren of met de wijkraad kan je aan de slag om de straat of de wijk veiliger te maken en te zorgen dat iedereen er rustiger rijdt en zich aan de snelheid houdt die de situatie vereist. We hebben een stappenplan opgesteld:

1. Maak één of een paar mensen verantwoordelijk die zich bezig houden met de snelheid in de wijk.
2. Leg contact met de gemeente en vraag of zij ondersteuning kunnen bieden.
3. Ga op onderzoek uit: wat vinden de bewoners van de wijk? Weten zij wat de maximum snelheid zou mogen zijn? Welke ideeën en knelpunten worden genoemd? Wat gaat er goed? Presenteer de resultaten op een digitale of fysieke bijeenkomst. Maak er een extra burendag van!
4. Maak afspraken met elkaar en maak de afspraken zichtbaar.
• Spreek met elkaar af dat iedereen in de woonwijk zich houdt aan de maximum snelheid.
• Spreek af hoe je elkaar helpt om je er aan te houden.
• Spreek af hoe je als wijk laat zien dat jullie een veilige snelheid belangrijk vinden: denk aan posters, flyers of stickers op de kliko’s of straattekeningen van kinderen. Stem met de gemeente af wat er kan
5. Als bewoner, bewonersvereniging, wijkraad of buurthuis zijn er verschillende materialen die je kunt inzetten in de woonwijk. Er zijn posters, flyers, 30km stickers een filmpje en een infographic. Alle materialen zijn gratis te downloaden in de toolkit Snelheid Woonwijken. De toolkit staat hier.

Wil je als woonwijk meer doen? Neem dan contact op met de gemeente of met ons.
We denken mee waar dat kan: mail ons op informatie@rovzh.nl.