Tags voor deze pagina:
Informatie

Symposium “Naar een Verkeersveilige generatie”

Datum: woensdag 8 november 2023
Tijd: inloop vanaf 13.00 uur
Locatie: Het Paard (Prinsegracht 12, Den Haag)

Jonge bestuurder in de auto

De verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren in Zuid-Holland is een punt van grote zorg. De ongevalscijfers van de 16 tot en met 24-jarigen zijn ronduit alarmerend. Verkeer is doodsoorzaak nummer 2 onder deze leeftijdsgroep (CBS, 2023). Voor kinderen is de omgeving nog onvoldoende veilig om hen te begeleiden in hun ontwikkeling tot vaardige en veilige verkeersdeelnemers. Kortom een gezamenlijke, sterke inzet van alle betrokkenen is nodig om dit tij te keren.

Programma

13.00Inloop (koffie, thee en een zoete versnapering)
13.30Opening door dagvoorzitter Monique Verhoef en het ROV Zuid-Holland
13.45Keynote van Jelle Jolles, emeritus hoogleraar Neuropsychologie en internationale autoriteit op het gebied van breinontwikkeling bij kinderen en jongeren.
14.30Pitches van Gerard Tertoolen (XTNT), bestuurders en andere experts naar aanleiding van het recente onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij verkeersopvoeding in Zuid-Holland van XTNT in opdracht van ROV Zuid-Holland 
15.00Pauze 
15.30Deelsessies

Ontwerpcafé ouderbetrokkenheid
Werk samen met andere deelnemers aan het ontwikkelen van een online interventie gericht op een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld ouders van jongeren van 16-24 jaar, ouders van 0-4 jarigen, etc.).

Wat beweegt de jongere van nu?
Een interactieve verdiepingssessie op de leefwereld van jongeren (16-24 jaar).
Welke do’s en dont’s zijn er als je aan de slag wilt met jongeren?

Tim Akkerman en gesprekken met kinderen
Geniet van Tim Akkermans liedjes over verkeersveiligheid, afgewisseld met korte interviews met kinderen.
16.30Presentatie programma Jonge Bestuurders Zuid-Holland.
Uitnodiging: wat ga jij doen?
17.00Buffet voor deelnemers avondprogramma 
17.30Debat met vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties  
18.30Netwerkmoment en borrel
19.00Einde bijeenkomst