Doorstappen - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

Doorstappen

Bij veilig deelnemen aan het verkeer denken we vaak aan de auto, de fiets of de scootmobiel. Maar ook voor voetgangers is het belangrijk veilig te blijven deelnemen aan het verkeer. Lopen is laagdrempelig, maar ook voor voetgangers is het belangrijk om dat veilig te kunnen doen.

Vooral lopende kinderen en 75-plussers lopen een groot risico in het verkeer, waarbij ouderen relatief vaker komen te overlijden. De meeste ongevallen met voetgangers gebeuren tijdens het oversteken. Bron VVN.

Rol van de gemeente

Naast fietsen wordt ook lopen gestimuleerd in het kader van leefbaarheid en duurzaamheid.

Voetpaden en stoepen zijn soms uitdagend voor mensen die slecht ter been zijn. Obstakels van geparkeerde fietsen, losliggende tegels, opgroeiende boomwortels zorgen voor risico op struikelen en maken misschien dat senioren niet meer zelfstandig naar buiten durven.

Denk als gemeente na over die obstakels, hoe houd je het voetpad toegankelijk en veilig voor de voetganger? Hoe kunnen gebreken of aandachtspunten makkelijk worden gesignaleerd? In een aantal gemeentes wordt aandacht besteed aan het verbeteren van looproutes voor ouderen in de wijk.

Om veilig te blijven lopen zijn er een aantal hulpmiddelen: een stok, een rollator of misschien wel een loopfiets? Het s belangrijkom om deze bij de doelgroep gericht onder de aandacht te brengen. De integrale boodschap van Door in het verkeer, tot je 100ste kan daarbij helpen.

Vraag aan collega’s van welzijn en mogelijk ook sport(verenigingen) of zij willen meedenken, meewerken en welke mogelijkheden zij zien.

Denk ook aan gym of dansen als activiteit om fit en mobiel te blijven en bijvoorbeeld ook een aanbod gericht op valpreventie. Een val op oudere leeftijd kan ernstige gevolgen hebben. Het kan de mobiliteit en de onafhankelijkheid van de persoon ernstig beperken.