Tags voor deze pagina:
Informatie

Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid

In Zuid-Holland bestaan zeven regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van verkeersveiligheid.

Gemeenten spelen een sleutelrol in het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers. Zij dragen niet alleen zorg voor een veilige inrichting van de wegen in hun beheersgebied, maar kunnen ook een belangrijke rol spelen in de uitvoering van activiteiten gericht op veilig verkeersgedrag. Voor een groot deel werken gemeenten hiervoor samen met andere gemeenten in Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid (RPV’s). In Zuid-Holland zijn er zeven van dit soort RPV’s (inclusief de MRDH), elk met een eigen regionaal UItvoeringsplan Verkeersveiligheid.

De samenwerking tussen ROV Zuid-Holland en de RPV’s in de provincie is intensief. Voor de gedragscomponent in hun plannen, maken de RPV’s gebruik van de educatieve programma’s, campagnes en kennis van ROV Zuid-Holland. Daarmee zijn de RPV’s voor ROV Zuid-Holland een belangrijke stakeholder in het bereiken van de missie: verkeersveilig gedrag tot norm maken.