Tags voor deze pagina:
Informatie

Light electric vehicles – LEV’s

Van elektrische step tot de BSO-bus en de one wheel. Welke vervoermiddelen en regels zijn er en wat is de rol van de gemeente of politie?

Er komen steeds nieuwe manieren beschikbaar om ons te verplaatsen. We kennen inmiddels de e-bike, de speedpedelec en de recent ook de fatbikes. Een andere ontwikkeling zijn de zogenaamde light electric vehicles ook wel LEV’s genoemd.

In Nederland mogen alleen LEV’s op de openbare weg rijden die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn aangewezen als ‘bijzondere bromfiets’. Op dit moment heeft de minister 16 voertuigen aangewezen. De voertuigen die (nog) geen goedkeuring voor toelating tot de openbare weg hebben (zoals de meeste elektrische steps) zijn in Nederland niet toegestaan op de openbare weg. Dit in tegenstelling tot veel andere Europese landen, waar deze voertuigen wel op de openbare weg mogen rijden. (bron RDW)

Elektrische step

Een van de nieuwe elektrische vervoermiddelen is de elektrische step. Hierover is nog veel onduidelijk.

De elektrische step mag in Nederland op de openbare weg rijden als hij voldoet aan twee voorwaarden:

  1. Hij is goedgekeurd door de RDW;
  2. Hij is WA-verzekerd (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering).

De meeste e-steps zijn echter niet goedgekeurd door de RDW en zijn dus verboden op de openbare weg. Toch zie je regelmatig elektrische steps op de weg rijden. Soms rijden ze zelfs op de stoep. Ook zie je er kinderen op rijden.

Om deze reden ontwikkelt het ROV Zuid-Holland hiervoor een toolkit met flyer, poster en materiaal voor socials.