#impact - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

#impact

Bestuurders in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar zijn een risicogroep in het verkeer. Hoewel ze in Zuid-Holland 11,3% van het aantal inwoners vormen is maar liefst 25% van de verkeersslachtoffers een jongere in deze leeftijdsgroep. Reden voor het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland om hier een speciaal programma voor te ontwikkelen.

De doelgroep nader bekeken

Kijkend naar de geregistreerde ongevallen van de afgelopen jaren zien we, dat het grootste deel van de slachtoffers valt onder jonge berijders van bromfiets of scooter, gevolgd door beginnende jonge autorijders.

Daarbij speelt hun onervarenheid met deze vervoersmiddelen een rol, in combinatie met de eigenschappen, die nu eenmaal bij jongeren in deze leeftijd horen. De hersenen van jongeren zijn pas op hun 25e volgroeid. In de jaren ervoor zijn bijvoorbeeld risicoherkenning, impulscontrole en het omgaan met groepsdruk nog lastig.

In het verkeer zien we onder andere, dat afleiding (door de smartphone, of bijvoorbeeld door leeftijdsgenoten), rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen en te hard rijden een rol spelen.

Doelen en middelen

Met het programma #impact, veilig verkeer begint bij jou richten we ons op, dat jonge bestuurders in Zuid-Holland:

  • de vaardigheden aanleren en automatiseren om (voor hen nieuwe) voertuigen te gebruiken,
  • verkeerssituaties leren beheersen
  • leren veilige beslissingen te nemen in het verkeer
  • de ambities en competenties ontwikkelen om veilig aan het verkeer deel te nemen

Om dit te realiseren is het belangrijk een combinatie van middelen en activiteiten in te zetten, bijvoorbeeld een educatieve interventie of een campagne-actie, ondersteund door social media. Zo worden zoveel mogelijk jongeren bereikt.

Al veel middelen beschikbaar

Organisaties als TeamAlert, Responsible Young Drivers en VeiligheidNL hebben al diverse interventies beschikbaar waar organisaties in Zuid-Holland mee aan de slag kunnen.

Organisatie

De basisorganisatie van #impact is in handen het ROV, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeenten in Zuid-Holland en hun samenwerkingsverbanden.

Deze organisatie wordt de komende jaren uitgebouwd met andere organisaties die een rol spelen in de omgeving van jongeren, bijvoorbeeld opleidingen, rijscholen, werkgevers, sport- en andere verenigingen.

Meedoen?

Wil je bijdragen aan het programma, laat het weten aan projectleider Ada Aalbrecht via informatie@rovzh.nl

Download het programma #impact.