Tags voor deze pagina:
Informatie

Evaluatie samenwerking Campagnes en Themamaand 2021

In 2021 hebben de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten, RPV's en waterschappen inzet gepleegd op een of meer campagnes voor verkeersveiligheid. Velen zijn ook actief geweest tijdens de Maand van de Veilige Schoolomgeving (MVS). Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland heeft daarbij ondersteuning geboden.

De nu volgende enquête is bedoeld voor de medewerkers verkeersveiligheid en communicatie van de genoemde organisaties, die betrokken zijn geweest bij de activiteiten. Met de enquête wil het ROV graag de ervaringen en resultaten van de samenwerking in kaart brengen en deze delen, zodat we er gezamenlijk van kunnen leren.

Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 10 minuten. We rapporteren uiteraard over de uitkomsten.

Je kunt de enquête hier starten.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Team ROV Zuid-Holland