Tags voor deze pagina:
Informatie

Evaluatie bijeenkomst Doortrappen 27/11/23

Evaluatieformulier bijeenkomst Doortrappen “Hoe gaan we door?”

Wat is je algemene oordeel over de netwerkbijeenkomst Doortrappen?(Vereist)
Hoe vond je de communicatie in aanloop naar de netwerkbijeenkomst?(Vereist)
Welk cijfer geef je aan de sessie ‘anders denken’ door Start2Create?(Vereist)
In hoeverre heb je een aanzet tot anders denken ervaren?(Vereist)
In hoeverre heb je zelf nieuwe ideeën opgedaan?(Vereist)
Hoe groot is de kans dat je een Driewielopstapdag gaat organiseren?(Vereist)
Hoe groot is de kans dat je de theaterquiz gaat inzetten?(Vereist)
Wat vond je van de locatie en catering?(Vereist)
Heeft de netwerkbijeenkomst voldaan aan je verwachtingen?(Vereist)