Tags voor deze pagina:

Waterschap Hollandse Delta

Henk van der Drift - heemraad wegen

Als wegbeheerder van de polderwegen vragen ook wij aandacht voor verkeersveiligheid

Henk van der Drift

“Alle weggebruikers hebben een belangrijke rol in het elke dag veilig thuis komen. Alleen samen kunnen we een punt maken van nul verkeersslachtoffers. Als wegbeheerder van de polderwegen vragen wij ook hier aandacht voor.”

Waterschap Hollandse Delta is een van de waterschappen in Nederland die wegen en fietspaden inrichten en onderhouden. Dit is buiten de bebouwde kom in de regio. Dit zijn wegen en fietspaden over dijken en door de polder waarbij het extra belangrijk is om goed op te vallen in het verkeer vanwege beperkte straatverlichting.
Hierbij is er grote aandacht voor de verkeersveiligheid. Denk hierbij aan rode fietsstroken, fietsmarkeringen, drempels en verkeersversmallingen.

Ook vindt het waterschap elk slachtoffer in het verkeer te veel. En daarom ondersteunen zij als ambassadeur dit mooie initiatief “Maak een punt van nul”. Net zoals de jaarlijks terugkerende campagnes ‘modder op de weg’ en ‘zet je verlichting AAN in het donker’.

Alle weggebruikers hebben een belangrijke rol in het elke dag veilig thuis komen.