Tags voor deze pagina:

Veilig Verkeer Nederland

Evert-Jan Hulshof - directeur

"Iedereen veilig over straat"

Ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) omarmt de missie van het ROV Zuid-Holland om veilig verkeersgedrag de norm te maak. VVN streeft naar een cultuur waarin veilig gedrag in het verkeer vanzelfsprekend is. Met als doel het voorkomen van verkeersslachtoffers en een verkeersveilige mobiliteit voor jong en oud.

VVN is in Zuid-Holland op vele fronten actief. Zo worden er bijvoorbeeld, in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, dode hoeklessen (Veilig op Weg) aangeboden. In de gemeente Rotterdam wordt verkeerseducatie op scholen gestimuleerd, er vinden buurtacties plaats in de Drechtsteden – Alblasserwaard en diverse seniorenactiviteiten vinden plaats in heel Zuid-Holland (ook in het kader van ‘Doortrappen’).

In samenwerking met de gemeente Den Haag wordt op de Oranje Nassauschool het project ‘VVN Veilige Schoolomgeving’ uitgevoerd. De ouderbetrokkenheid speelt hierbij een grote rol.

Ook op de werkvloer speelt verkeersveiligheid een rol. Zo wordt het gebruik van het OV gestimuleerd en zijn er vijf gouden regels opgesteld om het goede voorbeeld te geven voor de werknemers:

  1. Ik rijd en fiets MONO en houd mijn aandacht bij het verkeer.
  2.  Ik sta voor BOB en drink geen druppel alcohol als ik moet rijden.
  3. Ik maak me zichtbaar en zorg voor goede fietsverlichting.
  4. Ik stop voor rood licht. Op de fiets, auto en lopend.
  5. Ik ga ontspannen de weg op en haast me niet in het verkeer.
Veilig gedrag in het verkeer moet vanzelfsprekend worden