Tags voor deze pagina:

Interpolis

Jurgen Surstedt - senior manager Merkmanagement

"We gaan met elkaar in gesprek over wat het betekent om mobielvrij auto te rijden."

Verzekeraar Interpolis is sinds juni 2022 ambassadeur voor verkeersveiligheid. “Er vallen te veel slachtoffers in het verkeer. Interpolis wil dat helpen voorkomen. Dat bespaart veel leed. En maatschappelijke kosten” aldus Jurgen Surstedt, senior manager Merkmanagement en verantwoordelijk voor het merk, reputatie, klantbeleving en het thema verkeersveiligheid bij het bedrijf. “Daarom ondersteunen we de ambitie van 0 verkeersslachtoffer in 2050. Dat doen we door onderzoek te doen naar onveilig verkeersgedrag en het ontwikkelen en aanbieden van slimme oplossingen om veilig gedrag te stimuleren. En omdat de ambitie van 0 verkeersslachtoffers alleen kan worden bereikt door met verschillende partijen samen te werken dragen wij als ambassadeur graag bij aan ‘Maak een Punt van Nul’.

Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Daarom richten al onze oplossingen zich op wat iemand zélf kan doen om ongevallen te voorkomen. Met onze oplossingen stimuleren we veilig verkeersgedrag. Bij onze klanten, in de maatschappij en ook bij onze eigen medewerkers. Voorbeelden daarvan zijn de Automodus- en PhoNo-app waarmee automobilisten en fietsers worden geholpen om zonder afleiding door de hun telefoon deel te kunnen nemen aan het verkeer. Ook binnen het bedrijf besteden we aandacht aan verkeersveiligheid. We hebben ons manifest ‘Interpolis In AutoModus’. Daarin hebben we opgenomen hoe wij mobielvrij autorijden binnen Interpolis stimuleren. Dat doen we bijvoorbeeld door met elkaar in gesprek te gaan over wat het betekent om mobielvrij auto te rijden en hoe we elkaar kunnen helpen om ons gedrag te verbeteren”

Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen, en stimuleren veilig verkeersgedrag bij medewerkers en klanten.