Tags voor deze pagina:

Gemeente Westland

Pieter Varekamp - Wethouder Mobiliteit, Economie, Energietransitie en Arbeidsmigratie

"Ik hoop ik dat eenieder ambassadeur verkeersveiligheid wil zijn."

“Ik ben ambassadeur verkeersveiligheid, tegelijk hoop ik dat eenieder ambassadeur verkeersveiligheid wil zijn. De gemeente groeit en het wordt steeds drukker op straat. Iedereen wil graag veilig reizen naar werk, school of huis. Tegelijk wil je niemand belemmeren in zijn of haar mobiliteit.  Dit vraagt aandacht voor verkeersveilig gedrag van automobilisten, fietsers én voetgangers, naar iedereen, maar speciaal naar kinderen. Ik vraag iedereen om rekening te houden met elkaar. Door aandacht te hebben voor het verkeer en rustig te rijden. Waar dat kan en nodig is, passen we drukke en/of onoverzichtelijke straten aan. We pakken ook proactief ongevalslocaties aan. Als wethouder mobiliteit vind ik het belangrijk dat naast verkeerslessen op basisscholen, er óók educatie wordt gegeven aan andere (kwetsbare) doelgroepen. Het programma Doortrappen voor ouderen op de fiets is zo’n voorbeeld. Door op al deze punten in te zetten draag ik bij aan een verkeersveilig Westland.”

"Iedereen wil goed en veilig thuiskomen. Daarom moet elke verkeersdeelnemer, automobilist, fietser en voetganger, aandacht hebben voor verkeersveiligheid."