Tags voor deze pagina:

Gemeente Waddinxveen

Femke Vleij - Wethouder Verkeer en Vervoer

"Verkeerssituaties bij scholen passen we zo aan, dat het autoverkeer dat er moet plaatsvinden, veilig kan plaatsvinden."

Waddinxveen groeit, en daarmee ook het verkeer dat door en om Waddinxveen heen rijdt. Nu al
zijn er binnen de gemeente enkele specifieke verkeersknelpunten op piekmomenten. Op verschillende plekken wordt te hard gereden. Ook zijn er onveilige situaties voor met name kwetsbare verkeersdeelnemers bij rotondes en scholen.
Daarnaast is er (te) veel vracht- en autoverkeer dat door de bebouwde kom heen gaat. Zowel vanuit het
oogpunt van veiligheid, milieu als gezondheid is dit onwenselijk.
Aandacht voor verkeersveiligheid staat niet ter discussie. Met diverse maatregelen willen we knelpunten oplossen.

"Aandacht voor verkeersveiligheid staat niet ter discussie."