Tags voor deze pagina:

Gemeente Voorschoten

Hubert Schokker - Wethouder Verkeer en Vervoer

"Bij een levendig, toekomstbestendig dorp, hoort oog voor veilig verkeer."

Weekblad Elsevier zette in 2021 ons dorp op plek 8 van beste woongemeenten van Nederland. Maar de rust en ruimte staan onder druk door onder andere toenemende verkeersdrukte. We investeren in onderhoud van verslechterde wegen en pakken de rotonde voor het gemeentehuis aan. We willen wandelen en fietsen stimuleren, besteden extra aandacht aan veilige fietspaden en gaan aan de slag met fietsveiligheid.

Bij een levendig, toekomstbestendig dorp, hoort oog voor veilig verkeer.