Tags voor deze pagina:

Gemeente Noordwijk

Theo Alkemade - Wethouder Duurzaamheid en Lokale Bereikbaarheid waaronder Verkeersveiligheid

"De wegen in Noordwijk zo zijn ingericht dat iedereen veilig over straat kan."

Wethouder Theo Alkemade

Noordwijk heeft baat bij een goede en veilige infrastructuur van en naar de gemeente, zodat jongeren naar school of studie kunnen reizen, zodat werkenden naar hun werk kunnen reizen, zodat bezoekers de streek en Noordwijk kunnen bereiken. Het is belangrijk dat er naast bereikbaarheid met de auto ook aandacht is voor het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers. Binnen de bebouwde kom krijgen voetgangers en fietsers steeds meer ruimte en voorrang.

“Als gemeente zetten we er op in dat de wegen in Noordwijk zo zijn ingericht dat iedereen veilig over straat kan. Waarbij we sowieso aandacht hebben voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van met name zorgcentra en scholen.
We werken daarin ook samen met onder andere lokale afdelingen van VVN en de Fietsersbond. Bijvoorbeeld aan rijvaardigheid van senioren in de auto en op de fiets.”

"De trottoirs moeten weer het domein van de voetgangers worden."