Tags voor deze pagina:

Gemeente Delft

Martina Huijsmans - wethouder Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

"Ieder verkeersslachtoffer is er een teveel."

Verkeersveiligheid staat in Delft hoog in het vaandel. Iedereen moet op een prettige en veilige wijze gebruik kunnen maken van onze wegen, fietspaden en voetpaden.
Ieder verkeersslachtoffer is er een teveel. Alleen door goed samen te werken brengen we echt verandering teweeg in veiliger verkeersgedrag. Dat is wat we gezamenlijk willen bereiken met’ Maak een punt van Nul’,’ waar ik mij als ambassadeur graag voor inzet.

Iedereen moet op een prettige en veilige manier kunnen deelnemen in het verkeer. Daarbij is het belangrijk om veilig verkeersgedrag breed te stimuleren, maar ook om meer ruimte en aandacht te creëren voor voetgangers en fietsers. Met extra aandacht voor kwetsbare verkeersdoelgroepen, zoals schoolgaande kinderen.

In Delft willen we mensen zoveel mogelijk stimuleren te kiezen voor de fiets of wandelen, als alternatief voor de auto. Ook in die keuze speelt verkeersveiligheid een belangrijke rol.

"Alleen door goed samen te werken brengen we echt verandering teweeg in veiliger verkeersgedrag. Alleen samen maken we een punt van nul."