Tags voor deze pagina:

Gemeente Capelle aan den IJssel

Rik van Woudenberg - Wethouder Verkeer en Vervoer

"Aandacht voor verkeersveiligheid blijft nodig."

Wethouder Rik van Woudenberg

Aandacht voor verkeersveiligheid blijft nodig in Capelle aan den IJssel. We moeten als gemeente zorgen voor veilige wegen en paden, die voor iedereen toegankelijk zijn. Hier zet ik mij als verkeersambassadeur graag voor in. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid rondom scholen. Daar horen ook verkeerslessen op scholen bij.
We kijken naar een veilige snelheid op de wegen in Capelle aan den IJssel en naar een overzichtelijke omgeving rond zebrapaden en in bochten. Fietsen wordt gestimuleerd door goede en veilige fietspaden. Ook zorgen we voor veilige fietsenstallingen, oplaadfaciliteiten en een betere doorstroming bij verkeerslichten.

"We moeten zorgen voor veilige wegen en paden, die voor iedereen toegankelijk zijn. "