Tags voor deze pagina:

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Robin Kersbergen - Wethouder Verkeer en Vervoer

"Het verkeer is geen spelletje. Je koopt er niets voor als je met het recht aan je zijde in het ziekenhuis belandt."


Nul verkeersslachtoffers is een ambitie waar ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zich vol voor inzet. Daarom werken we aan veilige infrastructuur, een uniforme schoolomgeving en een veilige weginrichting. Die weginrichting nodigt de mensen zoveel mogelijk uit om oogcontact met elkaar te zoeken en zelf na te denken. Want ondanks onze inzet op de fysieke buitenruimte en ondanks voorlichting en verkeerseducatie vanaf de jongste leeftijden, ligt de sleutel voor veilig verkeer uiteindelijk bij het samenspel tussen alle weggebruikers. Die moeten zich bewust zijn van de risico’s in het verkeer, zich niet laten afleiden en vooral: weggebruikers moeten elkaar de ruimte gunnen. Het verkeer is geen spelletje, en je koopt er niets voor als je met het recht aan je zijde in het ziekenhuis belandt.

Veilig van A naar B komen, kunnen we alleen samen bereiken. Bewustzijn en gedrag dat aangepast is op de omgeving, zijn daarbij de sleutel.