Tags voor deze pagina:
MRDH

TotallyTraffic op de Laurentius De Praktijkschool in Delft

Een groot aantal jaren op rij biedt de Laurentius Praktijkschool in Delft TotallyTraffic-lessen aan haar leerlingen aan. De TotallyTraffic-lessen laten zich gemakkelijk aanpassen aan de wensen van scholen. Zo worden tijdens deze les twee lessen gecombineerd. Er wordt gestart met een stukje theorie in de klas, waarbij verkeerssituaties en verkeersgedrag in de directe schoolomgeving wordt behandeld. Leerlingen denken daarbij na over hun eigen gedrag in het verkeer. Daarna worden er op het schoolplein diverse fietsoefeningen gedaan. Niet alleen om de fietsvaardigheid te verbeteren, maar ook om in de praktijk te ervaren wat de gevolgen van het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets zijn. Deze lessen worden namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag uitgevoerd door verkeersleerkrachten van Wittenberg-Verkeerseducatie.

De activiteit vindt hier plaats: Laurentius De Praktijkschool, Kappeyne van de Coppellostraat 28, 2613 XP Delft