Tags voor deze pagina:
MRDH

TotallyTraffic-les ‘Jouw Route’ op Wartburg College Revius in Rotterdam

Met leerlingen van het Wartburg College Revius wordt stilgestaan bij verkeerssituaties en verkeersgedrag in de schoolomgeving. Zie www.totallytrafficzuidholland.nl/les/jouw-route-jouw-keuze

De activiteit vindt hier plaats: Wartburg College Revius, President Rooseveltweg 11, 3068 TR Rotterdam